Kamis, 12 Januari 2023

NJAGA LINGKUNGAN sungurit Exal

 

Kathah cacahing masyarakat ing negara iki

Saha beda -beda wateke

Ananging enten watek sing kita sedaya kudu duwe

Yaiku preduli lingkungan

 

Enten masyarakat sing peduli lingkungan

Saha enten sing tan ora peduli lingkungan

Kadi mbakari godhong-godhong ing karangan

Saha liyane meneh

 

Sejatine …….

Yen kita sedaya njaga lingkungan

Bakal ginubah lingkungan kita sedaya

Andadosaken lingkungan kang resik

 

Mangka……

Ayuh sareng -sareng kita njaga lingkungan

Supaya dados lingkungan kang resik

Saha aman

 

Amarga sakmangke …….

Kathah  jana sing tan ora preduli lingkungan

Boten ngertos menopo tegese kebersihan